O autorze
Polishman in New York...

Stypendia rządowe - klucz do nowoczesnej Polski.

Harvard China
17.02.2015 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustaw pozwalający na stworzenie rządowego funduszu stypendialnego na studia na najlepszych uczelniach na świecie. Propozycja ta w swojej istocie jest genialna. Mimo to wymaga ona dopracowania, szczególnie w kontekście proponowanego wymogu by w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent musiał przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jestem przekonany, że wymaganie to powinno zostać uszczegółowione i przyszli stypendyści powinni być zobowiązani do przepracowania wspomnianych 5 lat w polskim sektorze publicznym.

Rozwiązanie to zagwarantuje, że najlepiej wykształceni młodzi Polacy zaangażują się w budowę nowoczesnej Polski i podobnie jak w Singapurze będą podstawą świetnie wykwalifikowanej kadry w sektorze publicznym.

Absolwenci nauk ścisłych i humanistycznych będą mogli wykładać i prowadzić badania na państwowych uczelniach, absolwenci szkół prawa znajdą miejsce pracy w polskich sądach, a absolwenci studiów MBA będą mogli zarządzać kluczowymi sektorami państwa. Całość natomiast uzupełnią absolwenci ekonomii, nauk politycznych czy stosunków międzynarodowych, którzy będą odpowiadali za najważniejsze decyzje podejmowane w Polsce.

Wymóg zatrudnienia w szeroko pojętym sektorze publicznym pozwoli także na łatwiejsze śledzenie czy stypendyści rzeczywiście powrócą do Polski, a nie pozorować zatrudnienia poprzez odprowadzanie minimalnych składek. Ponadto, rozwiązanie to wyeliminuje możliwość pracy dla polskich oddziałów zagranicznych korporacji, których bieżąca działalność może nie być związana z Polską. Wiedząc jednak, że zdobyte tam doświadczenie może okazać się nieocenione w przyszłej pracy zawodowej stypendystów można zauważyć, że będą oni mogli przeznaczyć na to pozostałe lata.

Na sam koniec należy wziąć pod uwagę fakt, iż pieniądze jakimi dysponuje MNiSW pochodzą z podatków, często ludzi dla których wysokość czesnego na amerykańskich uczelniach może wydawać się abstrakcyjna. Dlatego też obowiązkiem rządzących jest zagwarantować by pieniądze te w jak największym stopniu wróciły do podatnika. Zagwarantowanie mu życia w państwie zarządzanym przez świetnie wykwalifikowanych ludzi jest kluczem do tego.
Trwa ładowanie komentarzy...